Regulamin Holi

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ KLINIKĘ ZDROWIA METABOLICZNEGO HOLI HEALTH


Wprowadzenie 

1. Świetnie, że dołączasz do Holi! W tym regulaminie przedstawiamy informacje o warunkach świadczenia przez nas usług w ramach Kliniki Zdrowia Metabolicznego Holi Health. Znajdziesz tu zasady, którymi kierujemy się przy realizacji programów Holi, czyli formalnie - przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Jesteśmy Holi Health Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i piszemy o sobie w tym regulaminie “Holi”, “my”, “nam”, “nas”. Dla Twojego komfortu oraz pełnej przejrzystości działania przygotowaliśmy ten regulamin zgodnie z zasadami tzw. prostego języka. Będziemy się do Ciebie dalej zwracać na “Ty”, “Twój”, “Ciebie”, przy czym, choć jesteśmy organizacją inkluzywną, dla uproszczenia tego dokumentu używać będziemy rodzaju męskiego, zwykle używanego w takich dokumentach prawnych, jak ten.

3. W przypadku jednak pytań czy wątpliwości możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48513398281 lub pod adresem email: kontakt@klinikaholi.pl. Jesteśmy dostępni w dni robocze w godzinach od 9 do 17. Pamiętaj jednak, że zajmujemy się profilaktyką zdrowotną i leczeniem programowym, dlatego w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń od razu pod numer alarmowy 112 -z telefonów komórkowych lub 999 - z numerów stacjonarnych.

4. Działamy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa, a klinika Holi jest też zarejestrowanym i działającym zgodnie z przepisami prawa podmiotem leczniczym. Jesteśmy wpisani przez Wojewodę Mazowieckiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 256962, a usługi lecznicze realizujemy z pomocą wykwalifikowanej kadry medycznej, zgodnie z przyjętym dodatkowo regulaminem organizacyjnym.

5. Nasz adres to: ul. Oleandrów 4 lok. 19, 00-629 Warszawa, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000992721, NIP: 7011106467, a nasz kapitał zakładowy to 10.000 złotych.

6. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami i najwyższymi branżowymi standardami, a informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności - TUTAJ.

7. Każdy program Holi ma swój harmonogram, zakres i zasady, zgodnie z prezentowaną w naszym serwisie ofertą. Listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących naszych usług i programów znajdziesz też TUTAJ.

Zagadnienia ogólne

8. Ten regulamin określa relacje pomiędzy Tobą jako naszym Pacjentem  a nami (Holi), kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego kliniki Holi pod adresem https://klinikaholi.pl i ma zastosowanie do zawieranej z Holi umowy, jako jej nieodłączna część. Częścią Twojej umowy z Holi są także załączniki do regulaminu, Polityka Prywatności oraz zasady ofert specjalnych, w tym warunki Gwarancji Jakości Holi.

9. Jako Holi dążymy do zapewnienia najwyższej jakości usług i odpowiedzialnie udzielanych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji Pacjentów. O ile warunki oferty nie wskażą wyraźnie inaczej, udzielamy sami świadczeń, ale współdziałamy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów, w tym lekarzy, psychologów i dietetyków.

10. Choć treści dostępne w serwisie, np. artykuły na blogu są dostępne do swobodnego przeglądania dla każdego, to z jego pełnych funkcjonalności mogą skorzystać wyłącznie użytkownicy, którzy mają aktywne konto pacjenta Holi, tj zakupili i opłacili program Holi Start - program diagnozy metabolicznej.

11. Możesz dołączyć do programu Holi i zostać naszym Pacjentem, wyłącznie jeśli spełniasz wszystkie te warunki:

- ukończyłeś 18 rok życia,
-nie chorowałeś na bulimię lub anoreksję,
-masz regularny dostęp do urządzenia z dostępem do internetu i umożliwiającego wideorozmowy,
-nie jesteś w ciąży (jeśli zajdziesz w ciążę w trakcie programu - niezwłocznie powiedz o tym personelowi medycznemu)
- nie jesteś w trakcie aktywnego leczenia onkologicznego. 

12. Pamiętaj, że polegamy na informacjach, które nam przekazujesz i jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że informacje, które nam przekazujesz są prawdziwe i dokładne. Podanie danych zgodnie z formularzem, który udostępnimy Tobie po dokonaniu płatności, jest warunkiem świadczenia usług. Możemy uzależnić korzystanie z usług Holi także od weryfikacji Twojej tożsamości i potwierdzenia kompletności i prawdziwości podanych przez Ciebie danych. Niedozwolona jest rejestracja i zakup usług Holi w imieniu prawnie upoważnionej osoby trzeciej - niezależnie od jej zgody - jak również wielokrotna rejestracja użytkownika pod różnymi nazwami lub adresami e-mail.

13. Poza wybranymi usługami takimi jak udostępnianie serwisu czy przesyłania newslettera, świadczymy nasze usługi odpłatnie, zgodnie z ofertą dostępną w serwisie na moment złożenia zamówienia.

14. Realizujemy usługi wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak wyłącznie przez internet. Posługujemy się językiem polskim i w tym tylko języku świadczymy aktualnie usługi. Ewentualne tłumaczenia musiałbyś realizować na własny koszt.

Oferta, składanie zamówień i zawarcie umowy z Holi

15. Jako podmiot leczniczy, na stronach serwisu Holi przedstawiamy jedynie informacje na temat zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz, ewentualnie, także innych usługach Holi na odrębnie ustalonych zasadach. Celem naszej komunikacji jest jedynie informowanie Cię o tym, co robimy, jak robimy i - przede wszystkim - z Kim współpracujemy, budując Klinikę Zdrowia Metabolicznego Holi!

16. Zamówione usługi lub programy są ściśle osobiste i realizować będziemy je wyłącznie dla Ciebie osobiście. Nie możesz ich przenieść na inne osoby albo kupić programów Holi dla kogoś innego niż Ty. Niedozwolone jest także korzystanie z usług Holi w jakichkolwiek celach komercyjnych.

17. Opisy ofert Holi oraz rodzaje programów Holi, ich zakres  i warunki ich świadczenia znajdziesz na stronach serwisu. Programy Holi, takie jak Holi Start, Holi Act i Holi Med tworzą nierozerwalną całość i nie ma możliwości zamówienia części świadczeń z takich programów. Jeśli jednak z jakichś powodów będziemy musieli rozwiązać umowę, zwrócimy Ci wartość niezrealizowanych jeszcze świadczeń.

18. Dostępne w serwisie Holi informacje o programach oraz ich ceny nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia takiej oferty. Ofertą mogą być treści dostępne w procesie sprzedażowym, prezentowane przed kliknięciem przycisku zamówienia.

19. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularzy i funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych serwisu, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie Twoich danych, które z powodów prawnych i konieczności jednoznacznego zidentyfikowania Cię przez nas obejmują także numer PESEL. 

20. Zamówienie które złożysz za pośrednictwem serwisu, w formie elektronicznej, stanowi ofertę zawarcia umowy, a my niezwłocznie po wpłynięciu do nas informacji o Twoim zamówieniu prześlemy pod Twój adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

21. Po złożeniu zamówienia nie może ono być anulowane, tj. nie możesz wycofać ani anulować złożonego zamówienia. W stosunku do usług zdrowotnych ograniczone jest też prawo odstąpienia od umowy, dlatego prosimy Cię o uważne przejrzenie zamówienia przed jego złożeniem.

22. Będziemy stale ulepszać naszą ofertę i działalność kliniki Holi, dlatego możemy zmieniać zasady ofert prezentowanych w serwisie oraz ofert specjalnych. Jeśli tak się stanie, nie będzie to miało wpływu na zamówienie, które złożysz przed dokonaniem takich zmian.

23. Zastrzegamy, że z ważnych przyczyn możemy wstrzymać lub odmówić Tobie realizacji zamówienia i programu albo nie zaproponować Tobie nabycia jednego z programów Holi, o ile nie zabraniają tego przepisy dotyczące świadczenia usług zdrowotnych. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce tylko jednak z ważnych przyczyn, np. jeśli nie spełniasz warunków udziału w programie Holi, na etapie diagnozy metabolicznej Holi Start stwierdzono przeciwwskazania do udziału w programie Holi, podasz nam nieprawdziwe dane, jeśli doszłoby do błędów w działaniu serwisów podczas zamówienia lub naruszyłbyś tzw. dobra osobiste zespołu Holi (np. obrażając lub grożąc personelowi, zachowując się w sposób wulgarny) - jeśli odmowa udzielania świadczenia zdrowotnego nie narazi Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia.

24. Umowa między Tobą a Holi zostaje zawarta w momencie, w którym:

-klikniesz przycisk “zamawiam i płacę” (lub podobny) w procesie zamówienia - w zakresie tzw. usług świadczonych drogą elektroniczną; założymy wtedy Twoje konto pacjenta i będziemy mogli kontaktować się z Tobą przez email i telefon w celu finalizacji zamówienia przez okres 14 dni,
-opłacisz zamówiony program Holi, a my potwierdzimy płatność i przyjęcie zamówienia - w zakresie usług i świadczeń zdrowotnych składających się na wybrany przez Ciebie program Holi.

25. Jak najszybciej po zawarciu umowy otrzymasz od nas i od operatora płatności potwierdzenie zamówienia, które potwierdzi dane płatnika, numer i rodzaj płatności, rodzaj i cenę usług, a także ten Regulamin na tzw. trwałym nośniku (jako załącznik do email). 

26. Pamiętaj, że warunkiem zawarcia umowy z Holi i rejestracji w serwisie Twojego konta pacjenta jest akceptacja tego regulaminu w całości. Dlatego ten dokument jest wiążącą Cię (i nas!) częścią naszej współpracy. Częścią umowy jest także Polityka Prywatności oraz warunki specjalne realizacji programów Holi, takie jak “Gwarancja jakości Holi”.

27. Ten regulamin nie obejmuje jednak zasad zakupu badań czy świadczeń partnerów Holi, przede wszystkim badań laboratoryjnych i diagnostycznych, jeśli nie są zawarte w ramach programu Holi, oraz w każdym razie - zasad realizacji tych świadczeń, których nie udzielamy Ci jako Holi. Partnerzy Ci są niezależni od Holi i odpowiadają za poprawność, zgodność z prawem i jakość tych świadczeń samodzielnie, a naszą rolą jest jedynie przedstawienie ich oferty i ułatwienie realizacji tych świadczeń. Możemy jednak pomóc w ich rozliczeniu na zasadach opisanych w tym regulaminie lub przekazać treść Twoich ewentualnych zastrzeżeń czy reklamacji do tych usług.

Prowadzenie konta pacjenta

28. Z chwilą potwierdzenia przez nas założenia konta pacjenta zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi utrzymania konta pacjenta (to jedna z tzw. usług świadczonych drogą elektroniczną). Dzięki dostępowi do konta pacjenta będziesz mógł korzystać w pełni korzystać z naszych usług. Konto pacjenta daje wartość (naszym zdaniem) od pierwszych chwil korzystania z niego, dlatego aktywujemy je dopiero w momencie, w którym przekażesz nam płatność.

29. Przy rejestracji w serwisie poprosimy Cię o wypełnienie formularza informacyjnego oraz o nadanie hasła. Pamiętaj - ustaw unikatowe i skomplikowane hasło oraz nikomu go nie udostępniaj.

30. Usługa utrzymania konta pacjenta polega na udostępnieniu Tobie funkcjonalności w serwisie, które umożliwiają w szczególności: (a) prowadzenie dziennika, wgląd do Twoich danych, w tym danych dotyczących zdrowia, oraz ich modyfikację, (b) szczegóły zamówionych programów Holi oraz gromadzone informacje z przebiegu realizacji programów Holi i Twoich postępów, w tym notatki z konsultacji czy wyniki badań, (c) podgląd historii zamówień oraz śledzenie stanu ich realizacji, (d) kontakt z personelem Holi, (e) zmianę lub odzyskanie hasła do konta pacjenta, oraz inne, które udostępniać będziemy wraz z rozwojem serwisu.

31. Nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat za utworzenie czy prowadzenie konta pacjenta oraz obsługę zamówień. Opłatom podlega korzystanie z usług, do których funkcjonalności konta mogą być przydatne lub konieczne. 

32. W każdym momencie możesz zgłosić nam prośbę o usunięcie konta pacjenta, co możesz zrobić, wysyłając do nas e-mail. Twoją prośbę zrealizujemy nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania lub - jeśli masz aktywny program Holi - w terminie 30 dni od jego zakończenia. Nie oznacza to jednak usunięcia Twoich danych przez nas, bo nie możemy tego zrobić do momentu upływu określonego w przepisach prawa polskiego okresu przechowywania dokumentacji medycznej. Konto usuniemy automatycznie po upływie tego okresu.

33. Tak jak programy Holi, prowadzone konta pacjenta mają charakter indywidualny i nie możesz przenieść praw i obowiązków z umowy o świadczenie usługi utrzymania konta pacjenta na inną osobę, w tym zmienić danych na dane innej osoby. Podobnie, my mamy prawo uzależnić rejestrację konta pacjenta od weryfikacji lub potwierdzenia wszystkich lub niektórych danych podawanych przy rejestracji lub zamieszczanych w koncie pacjenta, w szczególności adresu e-mail lub numeru telefonu.

34. Podanie przez Ciebie jakichkolwiek nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz brak ich aktualizacji uprawnia nas do odmowy zawarcia lub do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi konta pacjenta lub naszych usług (jeśli nie narazi Cię to na utratę zdrowia lub życia) ze skutkiem natychmiastowym. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych, a także za skutki braku ich aktualizacji.

Płatności

35. Ceny programu, które widzisz w serwisie czy przed złożeniem zamówienia podajemy w walucie PLN (polskich złotych) i jest to całkowity koszt wszystkich świadczeń w ramach programu, łącznie z podatkami. Nie dotyczy to jednak dodatkowych badań czy konsultacji, które możemy dodatkowo Tobie zaoferować lub które zaleci Tobie Twój opiekun - zależnie od okoliczności czy Twojego stanu zdrowia. Jeśli takie dodatkowe badania czy konsultacje byłyby realizowane za pośrednictwem Holi, zostaniesz poinformowany o wszystkich takich kosztach przed złożeniem zamówienia na badania czy umówieniem się na konsultację. 

36. Pełen koszt realizacji zamówienia (wybranego programu Holi) opłacany jest z góry, a płatność powinna do nas wpłynąć w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, bez wyznaczania Tobie dodatkowego terminu na opłacenie zamówienia.

37. Realizacja złożonego zamówienia jest wstrzymana do momentu otrzymania pełnej należności za to zamówienie. W przypadku niedokonania płatności w tym czasie, zamówienie może zostać anulowane, a Twoje konto pacjenta (piszemy o nim wyżej) - zostanie usunięte (rozwiążemy umowę w zakresie prowadzenia Twojego konta pacjenta). Jeśli chciałbyś rozwiązać umowę o przesyłanie Tobie naszego newslettera - prosimy Cię o taką informację pod nasz email lub poprzez kliknięcie w link w wiadomości.

38. Możesz wybrać jedną z wielu dostępnych form płatności, które udostępniać będzie nasz aktualny dostawca usług płatniczych. Korzysta on z protokołu szyfrowania SSL, który chroni informacje przesyłane między przeglądarką internetową, a serwerem. Nie przyjmujemy płatności gotówką. W razie problemów technicznych z płatnością - skontaktuj się z nami lub bezpośrednio z dostawcą usług płatniczych.

39. Jeśli zmienimy cenę programów Holi lub prowadzić będziemy akcję informacyjną, z którą wiązać się będą zmiany zasad ustalenia cen (w tym ich obniżenie), nie wpłynie to na złożone przez Ciebie przedtem zamówienie. Do skorzystania z ceny specjalnej może być konieczne wpisanie kodu w systemie transakcyjny. W każdym przypadku kody takie przyznawane są zgodnie z odrębnymi warunkami oraz mają określony termin ważności. O ile warunki konkretnego kodu nie stanowią inaczej, jest on jednorazowy, nie podlega wymianie na gotówkę, a w przypadku jego niewykorzystania w terminie ważności lub anulowania zamówienia równowartość kodu nie jest zwracana.

40. Podanie nieprawdziwych danych osobowych czy kontaktowych, która uniemożliwi realizację usług Holi nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, chyba że usługa ta stanowi usługę medyczną i nie ma możliwości jej realizacji w inny, uzgodniony sposób.

41. Vouchery na badania, które Ci przekażemy, są bezzwrotne i nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

42. Zasadniczo przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jeśli jesteś konsumentem i zawierasz z nami umowę na odległość - czyli za pośrednictwem serwisu Holi. Liczymy na zdecydowanych i zmotywowanych członków Społeczności Holi i procesie składania zamówienia prosimy Cię również o potwierdzenie, że możemy rozpocząć realizację programu Holi od razu, przed upływem tego terminu. Oznacza to, że jeśli wykonamy cały program Holi w tym terminie, utracisz prawo do odstąpienia od umowy, a jeśli - będziesz miał obowiązek zapłacić za te części programu Holi, które zrealizowaliśmy.

43. Zastrzegamy, że co do niektórych programów i usług Holi prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji przez nas usług zdrowotnych może być wyłączone, o czym poinformujemy Cię przy składaniu zamówienia.

44. Każdy z programów Holi to pełny, stanowiący integralną całość program, na którego realizację umawiamy się na czas określony przy ich zamówieniu i nie przewidujemy możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy o realizację usług w ramach programu, niezależnie od tego czy będziesz korzystał z jego możliwości, funkcjonalności czy konsultacji (zależnie od programu).

45. Jeśli naruszysz ten regulamin albo korzystasz z serwisu lub usług Holi wbrew tym warunkom, możemy wezwać Cię do zaprzestania takiego działania pod Twój email i ewentualnie także pod numer telefonu i za pośrednictwem konta pacjenta. Jeśli nie zastosujesz się do tego wezwania i dalej będziesz łamał zasady naszej umowy, to będziemy mogli wstrzymać się z realizacją dla Ciebie jakichkolwiek usług lub rozwiązać nasze umowy, zależnie od naszej decyzji i pod warunkiem, że nie nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty przez Ciebie życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju Twojego zdrowia. Nie będziesz wtedy uprawniony do zwrotu kosztów zamówienia.

46. Jeśli zgodnie z polskimi przepisami będzie Ci przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy, to żeby z niego skorzystać wystarczy, że napiszesz do nas pod adres: kontakt@holihealth.pl, żeby to prawo zrealizować, np. o tej treści: “[Twoje imię i nazwisko], niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług obejmujących [świadczenia objęte umową], którą zawarłem w ramach serwisu Holi https://klinikaholi.pl w dniu [data]”.

Świadczenia zdrowotne

47. Zespół Holi udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie zdalnie, w formie telekonsultacji, zgodnie z zakresem zamówionego programu Holi i na warunkach danego programu, które określają sposób, zakres takich konsultacji oraz to, jak często mogą (lub powinny) się one odbywać. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych stosujemy też do konsultacji, które formalnie nie są świadczeniami zdrowotnymi, w odpowiednim oczywiście zakresie (np. poufności przekazywanych danych).

48. Zapewniamy poufność informacji, które przekazujesz zespołowi Holi, w tym Twoich danych dotyczących zdrowia. Wykorzystujemy do tego odpowiednie środki techniczne, które poza poufnością, zapewniają trwałość danych. Zespół Holi może prosić Cię o potwierdzanie Twojej tożsamości podczas wideorozmów.

49. Konsultacje mogą mieć formę połączeń telefonicznych, wideorozmów lub czatu za pośrednictwem komunikatorów, które zostaną ustalone w toku realizacji świadczeń zdrowotnych. Konsultacje są zasadniczo regularne lub doraźne w programach Holi, o ile w warunkach programu Holi wyraźnie nie zastrzeżemy stałej dostępności zespołu Holi. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, zwykle zespół Holi odpowie na Twoje pytania w ciągu 48h, w dni robocze w godzinach od 9 do 17.

50. Kiedy zespół Holi udzielać będzie świadczeń zdrowotnych, zacznie od wstępnej oceny stanu Twojego zdrowia i oceni czy dla spełnienia celów programu Holi wystarczające będą telekonsultacje czy też konieczne mogą być inne konsultacje lub też wizyta osobista, domowa albo udzielenie dla Ciebie innego świadczenia medycznego. W tym drugim przypadku świadczenia będziesz musiał zrealizować poza programem Holi i przekazać nam rezultaty tej konsultacji, żebyśmy mogli kontynuować usługi zgodnie z programem Holi.

51. Zespół Holi stawia rozpoznania na podstawie zebranego przez Ciebie wywiadu i dokumentacji, którą udostępnisz. Musisz nas poinformować o wszystkich dolegliwościach i chorobach przewlekłych. Telekonsultacje nie zastępują badań wykonywanych bezpośrednio przez personel medyczny w placówkach służby zdrowia, których nie można przeprowadzić na odległość czy kiedy nie jest możliwe ustalenie na podstawie informacji z takiej konsultacji postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego czy też kiedy Twoje objawy mają niejasne źródło, charakter, nie ustępują w czasie, są znacznie nasilone i Cię niepokoją.

52. Jeżeli zespół Holi nie będzie mógł się z Tobą skontaktować w umówionym terminie albo kiedy połączenie zostanie przerwane, będziemy ponawiać próbę kontaktu przez kolejne 15 minut, nie dłużej jednak niż do końca czasu zaplanowanej konsultacji. Jeśli z okoliczności telekonsultacji nie wynika, że jesteś w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, a problemy komunikacyjne nie są po naszej stronie, możemy uznać konsultację za zrealizowaną zgodnie z umową. Jeśli jednak z okoliczności konsultacji wynikać będzie, że jesteś w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, będziemy natychmiast reagować adekwatnie do sytuacji, włączając w to wezwanie pomocy pod ostatni znany nam adres, w jakim możesz przebywać.

53. Udzielenie świadczenia zdrowotnego potwierdzane jest przez zespół Holi w dokumentacji medycznej w specjalistycznym systemie, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Informacje te nie są przechowywane w koncie pacjenta w serwisie Holi.

54. Pamiętaj, że nie zastępujemy lekarzy pierwszego kontaktu czy doraźnej pomocy medycznej. Jeżeli będziesz się źle czuć lub będziesz miał poczucie pogarszających się objawów zdrowotnych nie czekaj na następne konsultacje z zespołem Holi (jeśli takie są zaplanowane) i zgłoś się jak najszybciej, bezpośrednio do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub skonsultuj się z lekarzem, zadzwoń na numer alarmowy lub poproś o pomoc osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu. W internecie znajdziesz też informacje o podmiotach udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - np. nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/ oraz pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna.

55. Informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia będziemy przekazywać tylko Tobie. Jeżeli chciałbyś upoważnić wskazaną przez Ciebie osobę do uzyskiwania od nas informacji nt. Twojego zdrowia, do odbioru e-recept czy dokumentacji, do czego masz prawo, skontaktuj się z nami.

56. Szczegółowe zasady organizacyjne realizacji usług medycznych będziemy Ci przekazywać na bieżąco, w toku realizacji programów Holi, ale znajdziesz je też w koncie pacjenta. Znajdziesz tam najważniejsze kwestie techniczne i porządkowe dotyczące udzielania konsultacji i teleporad oraz wskazówki dotyczące realizacji e-recepty czy e-skierowań, e-zleceń na wyroby medyczne, założenia internetowego konta pacjenta czy realizacji dodatkowych badań. Jesteśmy też do Twojej dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.   

Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

57. Zgodnie z przepisami informujemy Cię też, że niezależnie od prowadzenia konta pacjenta czy realizacji programów Holi albo innych zamówień, które u nas złożysz, możemy świadczyć też realizować dla Ciebie takie usługi jak: (i) newsletter, (ii) zamieszczanie opinii, (iii) blog czy (iv) przesłanie treści edukacyjnych lub marketingowych (np. e-book).

58. Usługa “newsletter” (biuletyn elektroniczny) jest nieodpłatna i możesz ją nam zlecić czas nieokreślony przy złożeniu zamówienia lub przy skorzystaniu z odrębnej funkcjonalności (newslettera). Nasz newsletter polega na przesyłaniu Ci pod wskazany email informacji na temat informacji o zdrowiu metabolicznym, zdrowym stylu życia i tzw. informacji handlowych dotyczących usług Holi. Korzystanie z newslettera jest w pełni dobrowolne i możesz z niego zrezygnować w każdym czasie. Newsletterem nie są jednak wiadomości i treści, które przesyłamy Ci w ramach realizacji programów Holi.

59. Newsletter może być dostępny jest także dla osób niezarejestrowanych, bez aktywnego konta klienta, a jego zamówienie może nastąpić wówczas np. poprzez podanie w tym celu na adresu e-mail na odpowiedniej stronie internetowej.

60. Możesz w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając do nas taką prośbę, np. klikając link w stopce każdej wiadomości, przesłanej w ramach newslettera.

61. Usługa “zamieszczanie opinii” polega na umożliwieniu osobom, które zamówiły jeden z programów Holi, publikowania w serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących programów Holi, które realizowały. Jak zamieścisz w serwisie opinię, w tym zdjęcie, udzielisz nam nieodpłatnej, nieodwołalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji do wykorzystywania tych treści opinii w celach związanych z prowadzeniem serwisu oraz informowaniem o działalności Holi.

62. Korzystanie z innych treści dostępnych w serwisie może odbywać się także na warunkach opisanych szczegółowo na konkretnych podstronach lub w odrębnych regulaminach. Pamiętaj, że treści serwisu chronione są prawem autorskim.

Prawa i prawa autorskie

63. Wszystkie prawa do serwisu i produkty elektroniczne dostępne w serwisie lub za jego pośrednictwem należą do Holi lub do oznaczonych podmiotów. 

64. Zakup usług daje Ci jedynie prawo do korzystania z funkcjonalności serwisu. W prawnym języku, który musimy tu zastosować, oznacza to, że kiedy kupujesz pierwszy program Holi i rejestrujesz Konto Holi, udzielamy Tobie odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie z aplikacji serwisu w celu korzystania z jego funkcjonalności na użytek własny i w celach niekomercyjnych, tj. w szczególności do prowadzenia dziennika diety, kontaktowania się ze specjalistami, zlecenia badań czy odczytywania ich wyników i innych.

65. Zastrzegamy, że wszelkie prawa do własności intelektualnej dot. oprogramowania Holi, dokumentacji bądź informacji przekazywanych za pośrednictwem serwisu, w tym do znaku towarowego, logotypu i domeny Holi, należą do nas lub wskazanych odrębnie podmiotów i są wykorzystywane na zasadzie licencji lub zgody. Nie możesz kopiować, modyfikować, dostosowywać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani w inny sposób odkrywać kodu źródłowego oprogramowania serwisu oraz wykorzystywać dostępnych w serwisie treści (tekstów i grafik) w celach komercyjnych, marketingowych lub jakichkolwiek innych celach niż pozyskanie informacji o dostępnych ofertach i programach Holi czy składania zamówień i korzystania z konta pacjenta.

Warunki techniczne i bezpieczeństwo

66. Dostęp do serwisu Holi i jego funkcjonalności możliwy jest przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe i urządzenia z dostępem do internetu z aktualnym oprogramowaniem, które akceptują tzw. pliki “cookies” oraz podłączone są do internetu (min. 1 Mbit/s). Usługi wymagające połączenia wideo przez internet mogą wymagać połączenia szerokopasmowego i oprogramowania, które uzgodnisz z naszym personelem - zespołem Holi.

67. Korzystanie z konta pacjenta oraz innych funkcjonalności serwisu, w tym składanie zamówienia, wymaga podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz posiadania przez Ciebie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz polskiego numeru telefonu, jak też Twojego dostępu do rachunku bankowego lub karty płatniczej, które umożliwią opłacenie zamówienia. Do założenia konta klienta, korzystania z usługi newsletter czy otrzymania dodatkowych treści wystarczające jest zwykle podanie adresu email.

68. Informujemy, że stosujemy w serwisie pliki „cookies”, które mają na celu poprawne działanie serwisu na Twoich urządzeniach i nie powodują zmian w ich konfiguracji.  Możesz wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, jednak może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie serwisu lub jego funkcjonalności.

69. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie funkcjonalności serwisu będą działały dowolnym sprzętem i oprogramowaniem, z którego będziesz korzystać oraz że będą dostępne przez cały czas, bez przerwy lub w momencie przez Ciebie wybranym, całkowicie bezpieczne lub odpowiednie dla Twoich wymagań. Jeśli masz w tym zakresie wątpliwości, skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia.

70. Będziemy stale rozwijać nasze usługi i serwis Holi, dlatego serwis Holi udostępniamy w formie aktualnie dostępnej  i z zastrzeżeniem zasad realizacji programów Holi, nie składamy żadnych gwarancji co do działania i sposobu funkcjonowania serwisu oraz co do dostępności funkcji czy ofert, które przedstawiamy w serwisie. Mogą one ulegać zmianom w każdym czasie lub być w całości albo w części usuwane.

71. Kiedy będziemy przeprowadzać prace konserwacyjne serwisu lub prace nad polepszeniem jego funkcjonalności będziemy mogli czasowo ograniczać działanie systemu Holi lub wprowadzić przerwy w jego działaniu. Postaramy się jednak, żeby takie sytuacje miały miejsce w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej oraz będziemy Cię oczywiście o nich informować z wyprzedzeniem.

72. Zgodnie z wynikającym z przepisów obowiązkiem informujemy, że zabronione jest dostarczanie przez Ciebie za pośrednictwem funkcjonalności serwisu (np. zamieszczanie opinii czy komentarzy) lub w związku z jego działaniem treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie serwisu i świadczonych przez nas usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

73. Korzystanie z serwisu wymaga dostępu do internetu, a publiczny charakter tej sieci, tak jak w przypadku wszystkich usług świadczonych przez Internet, wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego rekomendujemy stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które zminimalizują takie zagrożenia, takie jak ochrona i niezapisywanie hasła dostępu, stosowanie różnych haseł do różnych serwisów internetowych czy korzystanie z oprogramowania antywirusowego i chroniące tożsamość użytkowników internetu.

74. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dane, konto klienta lub dane dotyczące płatności, w tym karta płatnicza, której używasz do płatności w serwisie zostały skradzione lub wykorzystanie niezgodnie z prawem przez osoby trzecie, natychmiast nas o tym poinformuj (w przypadku płatności - poinformuj także bank lub operatora karty), a dołożymy starań, aby niezwłocznie podjąć odpowiednie działania związane z prowadzeniem Twojego konta klienta i jego zabezpieczeniem. Pamiętaj, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za skutki takich zdarzeń oraz nie możemy pomóc w zabezpieczeniu Twoich danych, jeśli nie zostaniemy o takich zdarzeniach poinformowani.

Odpowiedzialność

75. Deklarujemy realizację naszych usług i programów Holi zgodnie z zawartą umową i przepisami prawa.

76. Nie odpowiadamy jednak za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie naszych zobowiązań, wynikające z niespełnienia przez Ciebie wymogów oraz naruszenia zasad, określonych w regulaminie czy umowie (warunkach programu Holi). Nie odpowiadamy więc przykładowo za rezultaty, przerwy lub trudności w udzielaniu świadczeń, w tym udzielanych zdalnie porad spowodowane niskiej jakości lub niestabilnym połączeniem internetowym po Twojej stronie.

77. Ani Ty, ani my nie będziemy też odpowiadać za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie naszych obowiązków z powodu działania tzw. siły wyższej. Rozumiemy przez to niezależne od Ciebie i od nas zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i pozostające poza Twoją i naszą kontrolą, które wystąpiło po dniu zawarcia umowy lub jako takie interpretują to polskie sądy.

78. Nie odpowiadamy też za szkody lub krzywdy wynikłe z Twojej winy lub zaniedbania w razie: (a) naruszenia przez Ciebie postanowień regulaminu, (b) niewłaściwego zabezpieczenia lub udostępnienia przez Ciebie danych logowania do konta klienta osobom trzecim, (c) niewłaściwego sposobu korzystania z serwisu (d) niewłaściwą lub niepełną realizację zaleceń opiekuna czy personelu Holi.

Reklamacje

79. Masz prawo zawsze kierować pytania, uwagi czy reklamację dotyczącą naszych usług, jeśli uważasz, że nie spełniły tego, co zostało uzgodnione, obiecane lub założone. Napisz nam o tym jak najszybciej.

80. Zgłoszenie reklamacyjne prześlij pocztą pod nasz adres lub przez email pod adres kontakt@holi.health. W treści reklamacji podaj co najmniej: imię i nazwisko, adres email, Twoje zastrzeżenie i oczekiwania.

81. Odpowiemy na tak złożoną reklamację w terminie 14 dni pod podany adres email, chyba że poprosisz wyraźnie o pisemną korespondencję.

82. Jeśli uznamy, że dane w przesłanym zgłoszeniu lub podane informacje będą wymagały uzupełnienia (np. podania okoliczności czy dowodów podanych twierdzeń), poprosimy Cię o ich uzupełnienie w terminie 30 dni, co przedłuży czas na rozpatrzenie Twojej reklamacji.

Ochrona danych osobowych

83. Wszystkie dane osobowe, które podajesz nam za pośrednictwem serwisu lub w toku realizacji świadczeń w ramach programów, zbieramy przetwarzamy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, na zasadach, które szczegółowo opisaliśmy w Polityce Prywatności. Musisz się z nią zapoznać i oświadczasz, że ją akceptujesz przy pierwszym zamówieniu i rejestracji konta w serwisie Holi. 

Dane kontaktowe i nasza komunikacja

84. Będziemy kontaktować się z Tobą we wszystkich sprawach związanych z realizacją naszych umów przede wszystkim przez email lub pośrednictwem Twojego konta pacjenta.

85. Chcemy komunikować się skutecznie, dlatego masz obowiązek stałego aktualizowania Twojego adresu email w każdym czasie, podobnie jak numeru telefonu, jeśli będziemy go wykorzystywać. Wszystkie przesyłane Ci pod podany email powiadomienia traktować będziemy jako takie, z którymi się zapoznałeś w następnym dniu po ich przesłaniu. 

86. Niestety nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości realizacji naszych usług i tego skutki, jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować. 

Zmiany regulaminu

87. Będziemy mogli zmienić ten regulamin i warunki oferty Holi w każdym czasie, przy czym taka zmiana pozostanie bez wpływu na zamówienia, które złożyłeś przed wejściem w życie tych zmian. 

88. Zmiany regulaminu możemy wprowadzić zwłaszcza  w przypadku: (i) zmiany przepisów prawa lub ich wykładni (czyli sposobu rozumienia albo praktyki stosowania przepisów) przez uprawnione organy, (ii) wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść regulaminu, (iii) rozbudowy lub zmiany funkcjonalności serwisu Holi, (iv) zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom, (v) usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści regulaminu, (vi) zmiany technologicznej w procesach w serwisie, w szczególności w procesie zakładania konta klienta albo składania zamówień czy realizacji programów Holi, (vii) w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych Holi, które podajemy w regulaminie zgodnie z przepisami.

89. Jeśli masz już konto pacjenta Holi, zostaniesz poinformowany o zmianie regulaminu wiadomością e-mail, którą prześlemy Tobie na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie zmienionego, nowego regulaminu (chyba że ze względów prawnych będzie to musiało nastąpić szybciej). Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, będziesz mógł odmówić akceptacji regulaminu, co skutkować będzie usunięciem konta pacjenta i rozwiązaniem umowy o świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz, najpóźniej z końcem realizacji zamówionego przez Ciebie programu Holi. Jeśli jednak nie odmówisz w terminie 14 dni od powiadomienia, potraktujemy to jako zgodę na związanie nowym regulaminem. Jeśli nie jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta i nie wypowiesz umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia (lub np. nie poprosisz o usunięcie w tym czasie konta pacjenta), potraktujemy to jako akceptację nowego regulaminu bez zastrzeżeń. 

Postanowienia końcowe

90. Wszystkie usługi realizowane dla Ciebie przez Holi podlegają przepisom polskiego prawa.

91. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie tego regulaminu czy naszej umowy zostanie uznane za nieważne, okaże się niewykonalne lub sprzeczne z przepisami prawa (czego nie zamierzamy!)  w całości lub w części z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie będziemy realizować w najszerszym możliwym prawnie zakresie. Taka sytuacja nie wpłynie na ważność i skuteczność wykonalność pozostałych warunków, postanowień lub ich części.

92. Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię też, że każdy nasz pacjent, który jest konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumenckich oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl/pomoc.php. 

93. Wszystkie spory pomiędzy Tobą a nami będziemy rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, ale jeśli takie rozwiązanie nie będzie możliwe w terminie 14 dni od zgłoszenia takiej spornej sprawy, poddamy je pod rozstrzygnięcie określonego zgodnie z przepisami sądu powszechnego.


Ten Regulamin obowiązuje od dnia 6 lutego 2023 roku.

ZASADY “GWARANCJI JAKOŚCI HOLI”

Wierzymy w skuteczność naszych starannie opracowanych programów Holi. Dlatego udzielamy Ci gwarancji jakości naszych usług, na zasadach, które przedstawiamy poniżej. 

Zasady te są częścią Twojej umowy z Holi zawsze wtedy, kiedy odwołuje się do nich oferta zamówionego przez Ciebie programu Holi Act lub Holi Med (dostępnego po diagnozie metabolicznej Holi Start), w treści aktualnej na dzień złożonego przez Ciebie zamówienia programu Holi.

Oczywiście nie mamy wpływu na wszystkie aspekty zdrowia czy życia codziennego, dlatego nie możemy zagwarantować Ci, że osiągniesz założoną masę ciała (utracisz określoną wagę), ale zobowiązujemy się, że zwrócimy Ci pełną cenę zamówionego przez Ciebie programu Holi, jeśli Twoja masa ciała na koniec programu Holi (na dzień końcowej konsultacji) nie będzie niższa o co najmniej 10% (dziesięć procent) względem Twojej masy ciała zadeklarowanej na dzień pierwszej konsultacji w ramach programu Holi oraz jednocześnie spełnisz te 6 (sześć) warunków: 

  1. będziesz obecny na wszystkich konsultacjach zaplanowanych w programie Holi, zarówno dietetycznych, jak i lekarskich, 
  2. będziesz nieprzerwanie uczestniczyć w programie Holi przez co najmniej 6 (sześć) miesięcy, liczonych od dnia pierwszej konsultacji w trakcie programu Holi,
  3. nie przełożysz konsultacji dietetycznych i/lub lekarskich więcej niż 2 razy, za każdym razem z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny,
  4. wykonasz co najmniej jeden pomiar masy ciała i obwodu talii i wprowadzisz te pomiary w koncie pacjenta Holi co najmniej raz na dwa tygodnie (poniedziałek-niedziela czasu polskiego) uczestniczenia w programie Holi,
  5. wykonywać będziesz wszystkie zalecenia dietetyka i lekarza z zespołu Holi oraz na wszystkie pytania zespołu Holi odpowiesz nie później niż w terminie 72h (chyba że wykażesz, że opóźnienie w odpowiedzi nie wynika z przyczyn leżących po Twojej stronie),
  6. nie korzystałeś w ciągu ostatniego roku przed pierwszą konsultacją z dostępnych na receptę leków wspomagających utratę masy ciała (np. leków opartych o GLP-1) oraz będziesz przyjmować takie leki zgodnie z zaleceniem lekarza z zespołu Holi, jeśli zalecenie takie zostanie Tobie przekazane.

Możesz skorzystać z tej gwarancji, przesyłając nam w ciągu 30 dni od zakończenia programu w ramach programu Holi wiadomość email z potwierdzeniem spełnienia warunków gwarancji. Po tym czasie gwarancja wygasa.

Przeanalizujemy wtedy Twoją dokumentację, weryfikując Twoje zgłoszenie i odpowiemy na Twoją wiadomość w terminie 30 dni od jego otrzymania. Będziemy mogli poprosić Cię także o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów, w terminie 14 dni, co przedłuży czas na analizę zgłoszenia. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane pozytywnie, zwrócimy Ci pełną kwotę, jaką zapłaciłeś za zamówienie programu Holi, którego dotyczy ta gwarancja.

Te Zasady Gwarancji Jakości Holi obowiązują od dnia 6 lutego 2023 roku.

Razem zadbajmy o Twoje zdrowie.

Dołącz do programu, a my pomożemy Ci zgubić 15% wagi w przeciągu 6 miesięcy pod stałą kontrolą dietetyka i lekarza.

Rozpocznij leczenie